Back to blog

March 12, 2023

Birdview & Techseed Emlogic

“Birdview har valgt Emlogic for support av softwareutvikling for vår autonome ubemannede plattform som skal rulle ut mot offshore 2022-2023.

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid der vi kan sammen utvikle et enestående produkt for Birdview sine fremtidige brukere”

Ser frem til samarbeidet med gjengen fra Emlogic.

Mer info her

https://www.linkedin.com/pulse/birdview-emlogic-birdview-as/?trackingId=v6Ggji8rcizsO5Gffz23Aw%3D%3D

Related posts

Continue reading